Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας

Με στόχο μας την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, τόσο από πλευράς θεωρητικής κατάρτισης, όσο και από πλευράς τεχνικής οδήγησης, διδάσκουμε την κυκλοφοριακή αγωγή,  τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την απαραίτητη Μηχανολογία, συμβάλλοντας έτσι στην οδική ασφάλεια και την προσπάθεια για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την βελτίωση του επιπέδου των νέων οδηγών.

Η φιλοσοφία της Σχολής είναι, οι επιτυχόντες νέοι οδηγοί, να αποκτούν δίπλωμα αλλά και ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, το οποίο να μεταφράζεται σε άριστη και ασφαλή οδική συμπεριφορά.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή γνώση και κατανόηση του χειρισμού του κάθε οχήματος από τον υποψήφιο, καθώς και η εκμάθηση της οδήγησής του, κάτω από διάφορες συνθήκες κυκλοφορίας (αστική περιοχή, κύριοι δρόμοι προτεραιότητας, λεωφόροι, ισόπεδοι - ανισόπεδοι κόμβοι, μέρα - νύκτα) και όχι μόνο στην συνήθη εκπαίδευση, στην περιοχή που γίνονται οι εξετάσεις.

cp